!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedningen

Valberedningen håller under året löpande kontakt med styrelsen för att hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen fungerar. Några månader innan nästa årsstämma intervjuas styrelseledamöterna, för att få var och ens syn på vad som fungerar bra eller mindre bra i styrelsen. Målet med detta är att kunna sätta ihop ett så bra förslag som möjligt på den styrelse som ska ha ansvaret för föreningens förvaltning efter nästa stämma.

Valberedning 2016-2017 är:

Lena Gutierrez Jansson

Katarina Nordahl

 

Valberedningen nås på:

E-mail valberedningen@aby-park.se

Telefon 073 – 681 75 24