!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Släpkärra

Föreningen har en släpvagn som boende får låna.

Släpvagnen lånas från morgonen till nästföljande morgon. 
Under helger lånas släpvagnen från morgon till midnatt (den ska alltså vara parkerad senast 24.00)

För att få tillgång till släpvagnen bokar du den på hemsidan under "Boka tid" eller så bokar du den direkt hos fastighetsskötaren på kontoret.

Nyckeln till släpvagnen hämtas ut mån-ons och fredag mellan 07.00-08.00 på Takpannevägen 2 hos fastighetsskötaren.

Skador som sker vid lån faktureras den som lånat släpvagnen.

Släpvagnen får lånas för borttransport av sopor, hämtning av möbler och material.