!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

För att allting skall fungera så bra som möjligt i vår bostadsrättsförening och så att både gammal som ung skall trivas och ha ett gott grannskap har vi sammanställt våra trivselregler.

Har du synpunkter/förslag till förbättringar på innehållet är du varmt välkommen med dina idéer och tankar till styrelsen via email.

Husdjur
Husdjur skänker mycket glädje åt sina ägare och uppskattas också ofta av övriga boende. Men för allas trivsel är det viktigt att ni ägare tänker på en del självklara saker.

Hundar skall alltid hållas kopplade i området.

Glöm inte att plocka upp hundens avföring.

Om du har katt som vistas utomhus se till att hålla den borta från barnens lekplatser och grannarnas rabatter. Samtliga katter i området skall förses med halsband där namn, telefonnummer eller adress finns att se.

Vi måste alla respektera att en del vill ha husdjur och andra inte, om vi tillsammans sköter detta fungerar samspelet utmärkt.

Barn och lek
Barns lek är ett positivt och naturligt inslag i ett bostadsområde. Trots detta finns det platser som är mindre lämpade för lek. Tänk på att förklara för barnen vikten av att vårda vårt område. T.ex. att inte bryta grenar på buskar, inte trampa i planteringar. Informera också om säkerhet, man får absolut inte vistas på garagetak klottra på ytor utomhus.

Visa hänsyn
I flerfamiljhus hör man alltid sina grannar. Det är därför viktigt att visa hänsyn för varandra.

Tänk på att ljuva toner av musik inte alltid uppfattas lika. Om du skall ha en tillställning hemma, meddela dina grannar i god tid.  

Det är inte tillåtet att störa grannarna genom att t.ex. duscha, bada, använda hushållsmaskiner, använda borrmaskin eller spela hög musik under kvällar, nätter och tidig morgon.

Störande arbeten får inte påbörjas före kl.8.00 och skall avslutas före kl.19.00, fredagar före 17.30. Lördag och söndag gäller 10.00-17.30.

Mellan 22.00 - 06.00 skall det vara tyst i och utanför fastigheten.

Kom ihåg att alltid visa hänsyn för varandra.

Förrådsutrymmen
Det är inte tillåtet att förvara saker utanför sitt lägenhetsförråd. Samtliga saker skall stå i ditt förråd, detta är viktigt framförallt för brandsäkerheten men även för allas trevnad.

Håll snyggt i området
Planering och omsorg har skapat goda möjligheter för att våra gemensamma utrymmen skall vara trevliga att vistas och umgås i. Det är en självklarhet att vi hjälps åt att hålla det snyggt på våra gårdar och i allmänna utrymmen.

Sopor 

Ställ aldrig ut sopor av något slag i området! förutom att det ser väldigt tråkigt ut är det ett brott mot Miljöbalken.

Styrelsen kommer att skicka rättelsebrev (begäran om rättning) till de personer där vi kan påvisa att nedskräpning skett (detta gäller t.ex. soppåsar som ställts utanför sophusen). Om rättelse inte skett inom föreskriven tid, kommer föreningen att göra detta istället, på den boendes bekostnad.