!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Praktisk info

Inbrottsrisk
Tänk på att hålla din lägenhetsdörr och dörrar till allmänna utrymmen låsta. Det gör det svårare för obehöriga att ta sig in och du förhindrar att barn använder dessa utrymmen som lekplatser.

Balkong
Om du vill glasa in din balkong måste du kontakta styrelsen med skriftlig begäran om tillstånd.

Markis
Vill du sätta upp markis måste du kontakta styrelsen med skriftlig begäran om tillstånd.

Uteplats
Byggnationer etc på din uteplats måste du lämna in skriftlig ansökan om till styrelsen.

Nycklar
Utlämning av bokningsnycklar till tvättstuga, bastu/solarie samt nycklar till barnlokal och vuxenlokal lämnas ut av vår fastighetsskötare. Hur du får tag på vår fastighetsskötare finner du på sidan fastighetsskötare under boende information.

Andrahandsuthyrning
För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens godkännande. Är du intresserad av att hyra ut din lägenhet ska du i god tid ansöka skriftligen om detta till styrelsen. I ansökan ska du ange dina skäl för uthyrningen, till vem du avser att hyra ut lägenheten, samt under vilken tidsperiod uthyrningen avser att gälla.

Det är dock endast tillåtet att hyra ut lägenheten högst ett år i taget, därefter kan förlängning beviljas. Man kan högst hyra ut sin lägenhet i två år.

Underlåtelse att meddela andrahandsuthyrning kan leda till att bostadsrätten/hyresrätten förverkas.

Hemförsäkring
Det är ingen lag på att ha hemförsäkring, men föreningen ser gärna att alla boende har det. Skulle en skada uppkomma och den boende saknar hemförsäkring kan denne få betala hela kostnaden för de uppkomna skadorna. Kan den boende inte stå för denna kostnad hamnar denne i skuld till föreningen. I värsta fall, om skadorna är omfattande, kan en avhysning komma i fråga.

Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen

Bostadsrättstillägg är ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen med skydd för fast inredning i lägenhet eller radhus. Äger du en bostadsrätt eller ett radhus är du ansvarig för fast inredning som badrum, kök och så vidare, vilket kan vara mycket kostsamt att åtgärda vid en eventuell skada. Med ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring är du som ägare av en lägenhet i en bostadsrättsförening skyddad vid eventuella skador.

OBS Du måste själv teckna detta tillägg hos ditt försäkringsbolag.

Pantsättning
Vid frågor beträffande pantsättning etc, kontakta Storholmen Förvaltning.

Betala hyra via autogiro
Möjlighet till att betala avgifter via autogiro finns. Kontakta Storholmen Förvaltning om du är intresserad av detta.