!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetens skötsel

Vattenlås och brunnar
Golvbrunnar och vattenlås behöver rensas då och då för att det inte ska bli stopp. För att rensa vattenlåset, gör så här: Nederdelen skruvas av, varvid vattenlåset lyftes ur, rengöres och återmonteras. Låset kan ha kärvat fast, varför en tång kan behöva användas.

Om ett avlopp används sällan kan det hända att vattnet i vattenlåset dunstar bort så att det blir dålig lukt. Fyll på nytt vatten.


Filterrengöring
Det ligger på varje boende att själv rengöra köksfläktens filter, detta bör göras minst fyra gånger per år.


Uteplats
Ni som har uteplats på fram och/eller baksidan ska se till att den sköts och inte ser skräpig ut.


Diskmaskin
Ni som har diskmaskin bör tänka på att montera en droppbricka under diskmaskinen för att förhindra vattenskada i lägenheten. Föreningen står inte för kostnader som uppkommer i samband med skada!


Kyl & Frys
Minst en gång per år bör man dra fram kyl och frys för att dammsuga dessa. Om detta inte utförs, medför det en kortare livslängd på kyl och frys. Även brandrisken förhöjs.


Dörrar, fönster och balkongdörrar
Det är att rekommendera att smörja espanjoletten till balkongdörr och fönster så att de inte kärvar fast. Entrédörrens lås och gångjärn behöver även de smörjas.


Lägenhetsreparationer

Arbetet för följande åtgärder ingår i avtalet och utförs efter felanmälan från boende eller hyresgäster.Avser reparationer i bostäder, uthyrningslokaler och garage. Ingår i avtalet Anmärkning
A. VVS Ompackning av blandare och kranar X Ej innehavare av bostadsrätt
    Rensning av golvbrunnar, vattenlås samt avloppsstick X Ej innehavare av bostadsrätt
    Justering av WC, spolanordningar, flottörer och kopplingsrör till WC X Ej innehavare av bostadsrätt
    Justering av radiatorventiler X  
    Justering av bottenventiler i tvättställ, disklådor, utslagsbackar och badkar, utbyte av proppar X Ej innehavare av bostadsrätt
    Justering eller utbyte av handduschar, duschslangar och torkhissar X Ej innehavare av bostadsrätt
    Justering av bottenventiler i tvättställ, disklådor, utslagsbackar och badkar, utbyte av proppar X Ej innehavare av bostadsrätt
    Justering av till- och frånluftsdon X  
    Köksfläkt; Justering, utbyte av vred X Ej innehavare av bostadsrätt
    Avstängning av stam för blandarbyte   Ej innehavare av bostadsrätt
 
B. Spisar Justering eller utbyte av strömbrytare, plattor, lampor och termostater X Ej innehavare av bostadsrätt
    Justering eller utbyte av handtag X Ej innehavare av bostadsrätt
    Justering av luckor X Ej innehavare av bostadsrätt
    Justering eller utbyte av brännare och termostater på gasspisar X Ej innehavare av bostadsrätt
 
C. Kylskåp, kyl-frys, kyl-sval Justering eller utbyte av termostater, dörrlister, dörrlås, hyllfack och lampor X Ej innehavare av bostadsrätt
    Fel på kylsystemet ingår ej    
 
D. Torkskåp Justering av beslag, strömbrytare och termostater X Ej innehavare av bostadsrätt
    Utbyte av fläkt eller motor ingår ej    
 
E. Dörrar Justering av lås och reglar samt brevlåda X Ej innehavare av bostadsrätt
    Byte av lås (ej extra lås) X Ej innehavare av bostadsrätt
 
F. Fönster, balkong-dörrar Justering eller utbyte av enkla vred och uppställningsdon för fönster X Ej innehavare av bostadsrätt
    Justering av espangoletter X Ej innehavare av bostadsrätt
 
G. El Justering eller utbyte av strömbrytare, vägguttag, kronkontakter och glober X Ej innehavare av bostadsrätt
    Byte av huvudsäkring X  
 
H. Övrigt Övriga reparationer kan utföras på den boendes bekostnad   Endast bostadsrättshavare

Uppdaterad 2017-03-14 av Webbadministratören